CG  |  ENG

lista svih projekata
  • Idejno rješenje ukrštanja dva autoputa na području Podgorice u zoni Strganice, 2012.

  • Bulevar kroz Bar (rekonstrukcija magistralnog puta M2.4 Petrovac-Bar), dužina 2km, ukupni budžet 3.5mil€, finansiran od strane Opštine Bar, 2012.

  • Glavni projekat Studentske ulice (2011)

  • II FAZA MINIOBILAZNICE Podgorice, 1km, ukupni budžet 9.8mil€, Investitor Glavni grad Podgorica, 2011.

  • Glavni projekat kružne raskrsnice Cetinjskog puta i Studentske ulice (2008)

  • I FAZA MINIOBILAZNICE Podgorice, 3.2km, ukupni budžet 3mil€, Investitor Glavni grad Podgorica, 2008.

  • Magistralni put Mateševo-Kolašin, veza budućeg autoputa sa Kolašinom. Dužina puta je 10.5km, ukupni budžet 10mil€, finansiran od strane Direkcije za autoputeve, 2007.

  • IV FAZA MINIOBILAZNICE,1km, ukupni budžet 8mil€, Investitor Evropska komisija i Glavni grad Podgorica, 2007.

  • Bulevar Josipa Broza Tita, 2km, ukupni budžet 2mil €, Investitor Glavni grad Podgorica, 2007.